På Østerbro Bibliotek er vores lette inventarsystem Espalier, monteret omkring en søjle. Espalier viser bøgerne frontvendte. Eller frontvendte mod højre eller venstre side.

I denne biblioteksindretning bliver pladsen udnyttet optimalt med det anvendte biblioteksinventar.