Velkommen til Slangerup Bibliotek.

Med dette biblioteksin-ventar Espalier bliver brugerne mødt af den store variation mange fortællende bogillustra-tioner giver.

En del af biblioteksinven-taret Espalier omkranses af en lysende portal. Dette skaber ekstra opmærksomhed og byder brugerne velkommen.

Se flere billeder